Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İnfrastruktur

  • Sənaye müəssisələri
  • Tikinti müəssisələri
  • Nəqliyyat müəssisələri
  • Ticarət bazarları
  • Bazarlar
  • Kiçik müəssisələr və firmalar
  • Şadlıq evləri və restoranlar

  SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİ

Vəzifəsi Soyadı, adı, atasının adı Telefon
Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı zavodu
AZ 1060, O.Vəliyev küçəsi 1
Direktor Cəfərov Xəyal 521-23-01
422-00-50
Bakı Diyircəkli Yastıq ASC
AZ 1031, Keşləqəsəbəsi A.Mirzəyev küçəsi 23
Sədr Əhmədov İman Baba oğlu 514-01-44
“Savalan” ATSC
AZ 1031, 1-ci Uzununa küçəsi 19
Sədr Babanlı Fazil Fuad oğlu 567-41-09
Bakı Kimyaəczasənaye ASC
AZ 1029, Böyük Şor, 6-cı Köndələn küçəsi
Sədr Səlimov Tapdıq Sadiq oğlu 566-30-78
Müavin Cabbarov Abbas Sahib oğlu 566-31-21
European-Tobacco Baku ATSC
AZ 1031, 1-ci Uzununa küçəsi 21
Sədr Quliyev Rüfət Atakişi oğlu 490-35-35
Köməkçi Tağıyev Taleh 490-30-17
490-30-23
Müavin Axundov Arzu Teyyub oğlu 490-30-22
“Bakı Yağ Qida” sənaye ASC
AZ 1029, 5-ci Köndələn küçəsi 5
Sədr Febzihan Aras Müdir oğlu 496-63-50
496-69-42
Güzgü furnitur ATSC
AZ 1031, 1-ci Uzununa küçəsi
Sədr Musayev İsa Həşim oğlu  
Bakı Şərab-1 ATSC
AZ 1029, H.Əliyev prospekti 104
Sədr Rəhimov Sahib İbrahim oğlu 566-31-05
Peyk zavodu
AZ 1031, H.Əliyev prospekti 81/1
Direktor Əliyev Siyavuş Hüseyn oğlu 567-21-93
   Elektron Hesablama maşınları zavodu
AZ 1029, H.Əliyev prospekti 81/1
Direktor Əhmədov Ramiz 447-96-98
447-96-95
Baş mühəndis Hüseynəliyev Qafar Bayram oğlu 447-04-34
Müavin Məmmədov Əlimərdan Rəhim oğlu 447-78-76
Bakı-ət ATSC
AZ 1031, 2-ci Köndələn küçəsi 2
Sədr Ələkbərov Səlman Vidadi oğlu 514-24-47
Körpü-Tunel ATSC
AZ 1031, Keşlə, Energetika küçəsi 3
Sədr İbrahimov Zakir Həsən oğlu 567-42-77
Baş mühəndis Məmmədov Telman Məmmədəli oğlu  
Müavin Paşayev Vidadi Süleyman oğlu  
Modul tipli elektrik stansiyası
AZ 1060, O.Vəliyev küçəsi 1
Direktor Məmmədov Saleh Qulam oğlu 570-03-99
570-02-98
Yaycılı qardaşlar Veysəloğlu MMC
AZ 1031, 2-ci köndələn küçəsi 2
Sədr Allahverdiyev Bəxtiyar Veysəl oğlu 447-27-00
(əlavə 201)
Dəmir-Beton-4  ATSC
AZ 1031, Keşlə, Energetika küçəsi 5
Sədr Rzayev Fazil Bilal oğlu 567-58-71
İcraçı direktor Məmmədov Qurban Həmid oğlu 447-16-72
448-02-14(13)
Dəmir-Beton-2 ATSC
AZ 1031, Babək prospekti 76
Sədr Əhmədov Nizami Əhməd oğlu 370-91-94
İnşaatkonstruksiya ATSC
AZ 1060, K. Balakişiyev küçəsi 2
Sədr Mirzəliyev Rasim Ata oğlu 422-10-90
Azərtunelmetrotikinti SC DBK zavodu
AZ 1031, Keşlə qəsəbəsi Energetika küçəsi 3
Direktor Məmmədov Rəşad 567-29-64
Dəmir-Beton-7 ATSC
AZ 1031, 1-ci Köndələn küçəsi 2
Sədr Qafarov Hüseyn Adil oğlu 496-62-93
Bakı Mexaniki Təmir-2 ATSC
AZ 1031, A.Mirzəyev küçəsi 75
Sədr Nəsibov Kəmaləddin İslam oğlu 447-21-41
İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi
AZ 1029, H.Əliyev prospekti 113
Direktor Aslanov İlham 521-05-21
521-05-01
Mühəndis Kərimov Arif Kamal oğlu 521-05-02
Karkas ATSC
AZ 1031, Babək prospekti 74
Sədr Mahmudov Musa Məmməd oğlu 374-84-15
376-50-61
 “Azərinşaat” ASC (“Elevatormelmaş”)
AZ 1031, Köndələn küçəsi 3
Sədr Ağayev Mürvət Nüsrəi oğlu 447-09-59
İplik fabriki
AZ 1031, Nəvai küçəsi 13
Sədr Dadaşov Nəsimi Cəfər oğlu 437-90-95
421-01-29

  TİKİNTİ  MÜƏSSİSƏLƏRİ

Vəzifəsi Soyadı, adı, atasının adı Telefon
Neftqaztikinti tresti
AZ 1, Ə.Hacıyev küçəsi 54
Rəis Abbasov Mirkazım Mircabbar oğlu 521-07-81
Müavin Qurbanov Hənif Cəfər oğlu 421-81-31
Azərtunelmetrotikinti SC 3 saylı Tunel-Tikinti idarəsi
AZ 1060, Çobanzadə küçəsi 15/21
Rəis Məsiyev Biləndər Qasım oğlu 421-63-98
421-02-60
İMİ-LTD
AZ 1030, Nəvai küçəsi 7
Rəis Məmmədov Fəramuz Görüş oğlu 374-85-20
370-53-89
Bakı elektrikquraşdırma-2 ATSC
AZ 1030, Ə.Nəvai küçəsi 11
Sədr Quliyev Tahir Məmmədhəsən oğlu  
Sənayeventilyasiya ATSC
AZ 1030, Nəvai küçəsi 13
Sədr Əsgərov Süleyman Baba oğlu 567-44-44
570-03-79
Bakı-istilik İzolyasiya ATSC
AZ 1030, Nəvai küçəsi 17
Sədr Məmmədov Adil Əsəd oğlu 493-74-52
566-89-74
Buxar kollektiv müəssisəsi
AZ 10119, Çobanzadə küçəsi 45a
Direktor Əliyev Oqtay Bahadur oğlu 374-79-52
“Təmir-tikinti Azneftyanacaq” ASC
AZ 1060, O.Vəliyev küçəsi 1
Sədr Əliyev Şəfahət Fərhad oğlu 422-00-73
İstilikenerjiquraşdırma ATSC
AZ 1060, Babək prospekti 33 a
Sədr Niftiyev Ramazan Ələkbər oğlu 511-02-12
370-61-09
Elektrik xətlərinin təmiri və quraşdırılması üzrə ist.sah.
AZ 10119, B.Nuriyev küçəsi 1a
Rəis Hüseynov Ənvər Əhməd oğlu  

  TİCARƏT BAZALARI

Vəzifəsi Soyadı, adı, atasının adı Telefon
Avadanlıq və Material Ehtiyatları ATSC
AZ 1029, Böyük Şor 2-ci məhəllə
Sədr   567-38-62
Baş mühəndis Süleymanov Mustafa Rəsul oğlu 449-94-81
Bakı Geyim ATSC
AZ 1029, H.Əliyev prospekti 106
Sədr   466-95-40
514-27-13
Baş mühəndis Hüseynov Rafiq   Rizvan oğlu 567-60-48
Bakı Ayaqqabı  ATSC
AZ 1029, 8-ci Köndələn küçəsi 1
Sədr Babayev Rauf Qurban oğlu 514-89-66
514-89-56
Müavin Əliyev Vüqar Ağaismayıl oğlu 567-79-14
Azaqrotreyd ATSC
AZ 1029, H.Əliyev prospekti 92
Sədr Xəlilov Əbülfəz Məhərrəm oğlu 514-24-68
566-04-66
Müavin Xanbudaqov Elçin Arif oğlu 566-04-06

  NƏQLİYYAT MÜƏSSİSƏLƏRİ

Vəzifəsi Soyadı, adı, atasının adı Telefon
Bakı Nəqliyyat-10 ATSC
AZ 1119, Çobanzadə küçəsi 2403-cü məhəllə
Sədr Qasımov Vidadi Vaqif oğlu 376-31-68
Azərsənayetikinti SC Avtonəqliyyat idarəsi
AZ 1119, M.Əliyev küçəsi 30
Rəis Bayramov İsmayıl Cümşüd oğlu 470-98-34
Baş mühəndis Əliyev Şahsuvar Mövsüm oğlu 376-08-21
Sənayetikintimexanizasiya Törəmə Müəssisəsi
AZ 1119, M.Əliyev küçəsi 30
Rəis İsmayılov Qasım Oruc oğlu 376-51-56
Azərnəqliyyatyoltikinti SC Mexanikləşdirmə idarəsi
AZ 1031, Məktəbli küçəsi 4
Rəis İsrafilov  Telman Ənvər oğlu 567-29-11
Sənayetikinti avtotəmir ATSC
AZ 1030, Nəvai küçəsi 5
Sədr Heydərov Kərəm İdris oğlu 374-89-63
Bakı Lokomotiv Deposu
AZ 1029,  Böyük Şor
Müdir   499-51-10
499-46-70

  BAZARLAR

Vəzifəsi Soyadı, adı, atasının adı Telefon
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
İstehsal Xidmət Müəssisəsinin İdarəedilməsi Mərkəzinin
“Ticarət Mərkəzi – 4” MMC
AZ 1118, Naxçıvanski küçəsi 38
Müdir Məmmədov Rasim 375-85-55
374-48-33
“Kəngərli” firması
AZ 1118, Naxçıvanski küçəsi 48
Müdir Şirəliyev Raqub Musa oğlu 375-65-33
370-06-60
“Vüqar-2” firması
AZ 1148, Naxçıvanski küçəsi 74
Müdir İsmayılov Faiq Rüsrəm oğlu 376-55-04
“Nəzrin-E” MMC
AZ 1118, Naxçıvanski küçəsi 50
Müdir Hüseynov Elşən Hüseyn oğlu 422-35-48
(mühasibatlıq)
“Xalqlar Dostluğu” yarmarkası
AZ 1119, B.Nuriyev küçəsi 37
Müdir Quliyev Girman Nəsrəddin oğlu 370-86-19

KİÇİK MÜƏSSİSƏLƏR VƏ FİRMALAR

Vəzifəsi Soyadı, adı, atasının adı Telefon
“Pərviz - F” firması
AZ 1118, Q.Qarayev prospekti 58
Müdir Cəfərov Fəxrəddin İsgəndər oğlu 323-30-80
“Euro Style” firması
AZ 1029, Babək prospekti 37
Müdir Tağıyev Adil Müslüm oğlu 497-24-25
“Rusel” k/m
AZ 1029, Böyük Şor 20/30
Müdir Vəliyev Şakir Sabirb oğlu 567-30-39
“Nissan LTD” firması
AZ 1030, Babək prospekti 36
Müdir Xəlilov Maşallah Seyidəli oğlu 567-60-76
“Kaspi - İldız” firması
AZ 1060, Özbəkistan küçəsi 24
Müdir Qənbərov Şakir Həsən oğlu 498-48-18
422-28-24
422-33-18
“Üç qardaş” firması
AZ 1030, Babək prospekti 52
Müdir Ağayev Adil
Qasım oğlu
376-75-97
“Bərəkət” firması
AZ 1029, Böyük Şor 24/27
Müdir Həsənov Fizuli Gəray oğlu 447-15-11
“Ruslan - 93” firması
AZ 1060, Ə.Vəliyev küçəsi 7a
Müdir Abdullayev Rauf Ruslan oğlu 323-65-15
“Turac” firması
AZ 1029, Babək prospekti 78
Müdir Həbibov İlham Abbas oğlu 374-70-01
“Sputnik” mağazası
AZ 1118, Q.Qarayev prospekti 46
Müdir Vəliyev Vagif Maqsud oğlu 323-07-15
“Sunay” firması
AZ 1119, Q.Qarayev prospekti və Naxçıvanski küçələrinin kəsişməsi
Müdir Seyidov Əlimurad Nuru oğlu 422-10-49
“Orbita Market” şirkəti
AZ 1118, Q.Qarayev prospekti 53
Müdir Ömərov Akif Novruz oğlu 323-88-55
Elşən - 81” firması
AZ 1030, M.Əliyev küçəsi 1
Müdir Seyidov Əliqulu Fikrət oğlu 375-04-58
“Azəri” firması
AZ 1030, O.Vəliyev 23/60
Müdir Əliyev Kəmaləddin Mövsüm oğlu 424-90-24
“A və D” kompaniyası
AZ 1031, Keşlə qəsəbəsi, Yenikənd küçəsi
Müdir Paşayev Əziz Soltan oğlu 567-21-86
“NJT - 2000” firması
AZ 1031, Babək prospekti 43a
Müdir Hüseynov Mahir 447-26-46
“Yemelyan Puqaçov” firması
AZ 1060,  M.Əliyev küçəsi keçid 2404
Müdir Nəsibov Seyidcəfər Əkbər oğlu 376-82-34
“Ustad” kooperativi
AZ 1118, Q.Qarayev prospekti 57
Müdir Nəcəfov Zabit Əlisultan oğlu 323-52-23
“Xəzər” sağlamlıq mərkəzi
AZ 1060, Çobanzadə küçəsi 24/5
Müdir Məmmədov Hikmət İsrafil oğlu 421-32-30
“Neytral” firması
AZ 1060, Məhsəti küçəsi 5
Müdir Salahzadə Niyazi Misir oğlu 422-02-80
“Birlik” müəssisəsi
AZ 1031, Keşlə, Məktəbli küçəsi 4
Müdir Əhmədov Bəhmən Süleyman oğlu 447-27-77
514-60-82
“Laçın” ticarət mərkəzi
AZ 1119, Q.Qarayev prospekti  və B.Nuriyev küçələrinin kəsişməsi
Müdir Həsənov Mövsüm Həsən oğlu 375-31-32
“ADAST” firmasının yanacaq-doldurma stansiyası
AZ 1119, Çobanzadə B.Nuriyev küçələrinin kəsişməsi
Müdir Mirzəyev Elsevər Yavər oğlu 370-63-76
“Kaspian Retrol - 1”
AZ 1029, Babək prospekti 74
Müdir   375-63-91
“Avtoservis Qamışlıq”
AZ 1060, Çobanzadə küçəsi 2404
Müdir Bayramov Emin Ədalət oğlu 421-31-41

  ŞADLIQ EVLƏRİ VƏ RESTORANLAR

Vəzifəsi Soyadı, adı, atasının adı Telefon
“Xan qızı” şadlıq evi
AZ 1060, Çobanzadə küçəsi 25
Müdir Axundov Şamil Oktay oğlu 421-96-00
“Xan bağı” şadlıq evi
AZ 1060, Çobanzadə küçəsi 23
Müdir Salahzadə Niyazi Salah oğlu 447-02-02
447-91-94
“Sərin” şirkəti
AZ 1029, Babək prospekti 76
Müdir Əhmədov Nizami Bədrəddin oğlu 370-91-94
“Füzuli” şadlıq evi
AZ 1118, Q.Qarayev prospekti 61
Müdir Cəfərov Tariyel Həsən oğlu 323-27-05
323-30-80
“Bahar” şadlıq evi (Nemət-Ə) firması
AZ 1096, Məhsəti küçəsi 23
Müdir Abuzərov Qənbər Ənvər oğlu 375-33-30
“Şəlalə” şadlıq evi (Araz-NS-97) firması
AZ 1118, Q.Qarayev prospekti 61
Müdir Yusifov Natiq Faiq oğlu 421-33-09
“Tuqay” şadlıq evi “Sevinc”koop.
AZ 1119, Çobanzadə küçəsi 34
Müdir Rəhimov Mehman Əlhadı oğlu 375-74-49
“Sevinc” şadlıq evi “Sevinc”koop.
AZ 1060, T.Abbasov küçəsi 5
Müdir İlyas Əliabbas oğlu 423-57-51
“Komfort” şadlıq evi 
AZ 1118, Q.Qarayev prospekti 61
Müdir Məmmədov Eldəniz Mikayıl oğlu 323-23-23
323-88-66
422-23-23
“Qızıl Qaya” restoranı
AZ 1119, M.Əliyev küçəsi
Müdir Rüstəmov Fehruz İsa oğlu 376-94-44
“Planet” restoranı 
AZ 1060, Məhsəti küçəsi 3
Müdir Əliyev Zahid Qorxmaz oğlu 323-43-78
“Ulu Borçali” şadlıq evi 
AZ 1118, Şərifli küçəsi 15
Müdir Şabanov Məhərrəm Kazım oğlu 422-00-48
“Ülfət” şadlıq evi 
AZ 1060, Əzimzadə küçəsi 10
Müdir Əliyev Sabir Fikrat oğlu 421-01-24
“Cənnət” ş.e. “Cənnət-M” 
AZ 1060, Çobanzadə küçəsi 47
Müdir Əliyev Səməndər İsgəndər oğlu 376-95-89
“Sarı gəlin” şadlıq evi 
AZ 1060, Çobanzadə küçəsi  1
Müdir   421-10-42
421-88-66
“Ay işığı” restoranı
AZ 1060, Rüstəmov küçəsi
Müdir Təhmurazov Zaman Valeh oğlu 421-56-60
421-88-68
“Xarı bülbül” restoranı 
AZ 1060, Çobanzadə küçəsi 1
Müdir Əliyev Afik Hacıməmməd oğlu 323-75-45
“Xudəfərin” şadlıq evi 
AZ 1096, Məhsəti küçəsi 25
Müdir Əsədov Siyavuş Yusif oğlu 374-50-04
“Praqa” “Viktoriya” firması
AZ 1118, Q.Qarayev prospekti 37
Müdir Musayev Əli Kərəm oğlu 323-51-59
“Neolit” ailəvi istirahət mərkəzi
AZ 1060, M.Əliyev küçəsi 2304-cü məhəllə
Müdir Feyzullayev Mirzə İxtiyar oğlu 422-07-07
“Neptun” şadlıq evi
AZ 1060, M.Əliyev küçəsi
Müdir Bayramov Əmrah Eldar oğlu 422-87-88
“Siyaqut” şadlıq evi
AZ 1119, B.Nuriyev küçəsi 39
Müdir Axundov Mehdi İsfəndiyər oğlu 374-51-51
“Ayla” şadlıq evi
AZ 1060, Şərifli küçəsi 1
Müdir Yusifov Rafiq 421-64-92
“HİSSA” şadlıq evi “Leyla” firması 
AZ 1060, Çobanzadə və Rüstəmov  küçələrinin kəsişməsi
Müdir   422-33-35
“Xəmsə” istirahət mərkəzi 
AZ 1060, M.Əliyev küçəsi 2403/04
Müdir Həsənli Mürvət İsmayıl oğlu 370-00-04
370-06-02
“Flaminqo” idman sağlamlıq mərkəzi 
AZ 1060, M.Əliyev küçəsi keçid 2404
Müdir Nəcəfov Elyar Cahangir oğlu 370-60-61
370-60-63
375-15-55
“Oskar” şadlıq evi
AZ 1060, Çobanzadə və B.Nuriyev küçələrinin kəsişməsi
Müdir Məsimov Natiq Sabir oğlu 370-80-00
370-21-12
“Soltan” şadlıq evi
AZ 1060, Çobanzadə və Naxçıvanski küçələrinin kəsişməsi
Müdir Quliyev Aqşin İsmayıl oğlu 370-34-00

 

Keçidlər